Bra fråga som jag inte har hittat något exakt svar på. På Energimarknadsbyrån säger man att stödet är till för att gynna kommuner i glesbygd men det är nog inte hela sanningen. Det finns ju många glesbygdskommuner i Småland också. Jag tror snarare att det handlar om att det i kommunerna med lägre energiskatt finns företag med elintensiv basproduktion, exempelvis massa-, pappers-, kemi- och stålindustrier. Energipriset lär spela en mycket stor roll för att dessa företag ska vara konkurrenskraftiga, lönsamma, finnas kvar och erbjuda arbetstillfällen. Lägre energiskatt bidrar alltså till att trygga jobben och säkra företagens framtid.

Riksdagsbeslutet om reducerad energiskatt är egentligen ett undantag från EU-reglerna. Undantaget löper ut år 2017 och det har tillsatts en utredning som senast den 9 oktober 2015 ska presentera förslag på hur framtida elskatter ska utformas.

Den reducerade elskatten gäller förresten även flera glesbygdskommuner i Mellansverige. Här är den kompletta listan. Normal elskatt är 36,625 öre per kWh och den reducerade elskatten är 24,25 öre per KWh inklusive moms.

Med vänliga hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank