Det är olika från bolag till bolag. Normalt får du erbjudande om ett nytt avtal i god tid innan avtalet löper ut men det finns även exempel på bolag som automatiskt förlänger ditt avtal med 12 månader. Det är därför viktigt att du själv kontaktar elbolaget för att veta vad som gäller.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ