De flesta banker har nu någon lågprisfond. Kolla din banks hemsida eller ring och fråga efter en billig fond. Lågprisfonderna kan placera pengarna i Sverige, men också i andra länder. Men viktigt är att den är billig. 0-0,2 procent i avgift för Sverigefonder. Max 0,4 för andra som fokuserar på Europa, Global eller Asien. Oftast är de namngivna ”Index”.

Hälsningar,
Claes