Anledningen till att vi senaste året haft låga elpriser i Sverige är att vår energiförsörjning fungerat bra. I Sverige kommer vår energi till största delen från vattenkraft och kärnkraft (tillsammans ca 80%). Så länge som dessa kraftverk fungerar bra med få driftsstopp har vi energi så vi klarar oss.

När vi kan förvänta oss extremt höga pristoppar är exempelvis när en köldknäpp sammanfaller med driftsstopp i en kärnkraftsreaktor och/eller föregånget av en torrperiod som gjort att det inte finns så mycket vatten kvar i vattenmagasinen som driver vattenkraftverken.

De flesta experter är eniga om att kränkraftverken kommer fungera tillförlitligt under vintern samtidigt som det finns relativt gott om vatten i vattenmagasinen.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ