Risken finns. Att prisökningen dämpas kan vi nog ta för givet. Vi bör också räkna med att priserna kan falla. Inte minst med tanke på hur bostadspriserna utvecklats. Enligt Mäklarstatistik har prisökningen i Stockholm den senaste tolvmånadersperioden varit 12 % på bostadsrätter och 8 % på villor. Det är däremot inte säkert att prisfallet blir dramatiskt. Länsstyrelsen i Stockholm bedömer i en ny rapport att det saknas 50 000 bostäder i länet. Bostadsbristen lär inte byggas bort i första taget och den bidrar till att hålla bostadspriserna uppe. Dessutom visar Finansinspektionens analys av hushållens skuldsättning att hushållen överlag har en god återbetalningsförmåga, kan möta räntehöjningar och har en god säkerhetsmarginal för prisfall på bostäder.

Men visst får en eventuell fördubbling av räntekostnaderna stor effekt för alla hushåll och det påverkar givetvis priserna. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm är ungefär 4 miljoner kronor. Snittpriset för en villa i Storstockholm är 4,2 miljoner kronor. Så låt säga att ett genomsnittligt nytt bolån efter en kontantinsats på 15 % ligger på 3,4 miljoner kronor. En räntehöjning på 2,5 procentenheter innebär att räntekostnaden efter ränteavdrag ökar med 59 500 kronor om året eller 5000 kronor i månaden.

Det bästa man kan göra i nuläget är att förbereda sig, exempelvis genom att lägga upp ett sparande som motsvarar en räntehöjning på låt säga 2 %. Då vänjer man sig vid en högre utgift och får samtidigt en buffert.