Över en längre period har det nästan alltid lönat sig med rörligt elpris (på samma sätt som att rörlig ränta på bolånet ofta lönar sig i längden). Det finns till och med elbolag som endast erbjuder avtal med rörligt elpris. GodEl är ett exempel på ett bolag som hävdar att rörligt elpris är ”bäst i längden”.

Det som däremot kan vara svårt att svara på är vad som är en lång period, dvs. vad är tillräckligt långt för att det skall löna sig? Det är väldigt svårt, även för den bästa expert i världen, att veta hur elpriserna kommer se ut om 10 år. Priserna är ett resultat av utbud och efterfrågan samtidigt som energiskatter är ett hett ämne inom politiken och det är inte orimligt att slöseri med energi kommer beskattas hårdare i framtiden.

Svaret på frågan är att jag rekommenderar rörligt elpris om du har råd med tillfälliga uppgångar men råder dig samtidigt att investera de pengar du sparar under lågprisperioderna i energieffektiviserande åtgärder i din bostad för då är du mindre känslig när pristopparna kommer.


Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ