Elnätsmarknaden är statligt reglerad och de ca 170 olika nätbolagen har "monopol" i respektive nätområde. Eftersom konkurrens saknas på elnätsmarknaden kontrollerar Energimarknadsinspektionen att inte elnätsföretagen tar ut för höga avgifter av sina kunder. Anslutningsavgiften skall enligt lagen vara skälig. Om du anser att kostnaden är för hög kan du ta hjälp av Energimarknadsinspektionen för att pröva om anslutningsavgiften är skälig.