Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men om du har en försäkring utan återbetalningsskydd tilldelas du en liten summa varje år genom sk arvsvinster, dvs pensionspengar från de som avlidit i din generation. Generellt kan man säga att skillnaden är ca 5-10 % högre pension vid 65 års utbetalning om du inte tecknat återbetalningsskydd. Du kan också välja en separat efterlevandepension till dina anhöriga som du betalar extra för, olika mycket beroende på vilket belopp som ska betalas ut. Det viktigaste är att veta att skyddet är relevant för dina familjeförhållanden.

Hälsningar

Katarina Wiberg