Som svar på din första fråga: Ja, om ditt sparande i Trygg Liv är en privat försäkring kommer du att dubbelbeskattas om du inte avbryter ditt sparande, på grund av beslut från regeringen (och om du inte är egenföretagare). Det innebär att du tvingas betala inkomstskatt på inbetalda pengar och även vid utbetalning. Ditt redan uppsamlade kapital påverkas inte av förändringen. Men för fortsatta inbetalningar är ISK ett utmärkt alternativ.

Och som svar på din andra fråga: Den viktigaste frågan är vilken risk du är villig att ta. Ju kortare placeringshorisont desto lägre risk är ett generellt råd. Det innebär att du kan öka andelen räntefonder framför aktiefonder med åldern. Du vet aldrig vad en fond ger för avkastning i framtiden, det enda som är säkert är avgiften. Därför kan det vara en god idé att välja billiga fonder, men billigast är inte alltid bäst. Om du däremot känner att du inte vill lägga tid på att se vilken fond som kan tänkas prestera bäst, kan du köpa en billigare (eller gratis som du säger) indexfond, förslagsvis någon som investerar i aktier i hela världen, i en så kallad globalfond. Indexfonder är nämligen generellt billigare än aktivt förvaltade. Ofta rör det sig om aktiefonder som därmed har en högre risk än räntefonder. Om du inte vill fördela andelen aktier och räntor själv kan du välja en generationsfond som anpassar andelen efter din ålder.

Din tredje fråga: Jag kan se på Handelsbankens hemsida att fonden har både insättnings- och uttagsavgift, vilket känns onödigt. Du kan säkert hitta en mer prisvärd blandfond att lägga i ditt investeringssparkonto.

Hälsningar

Katarina Wiberg