Detta är en fråga som inrymmer mycket komplexitet. I Norden handlas i princip all el från den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det innebär att grundpriset (spotpriset) är detsamma i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Spotpriset utgör däremot bara ca en tredjedel av det totala elpriset för en konsument och resten utgörs av moms, skatter och distributionsavgifter. Det är med andra ord de tillkommande avgifterna som till stor del avgör slutpriset som vi konsumenter betalar och där är överföringsavgifterna (kostnaderna för elnätet) en betydande del. Jag har tyvärr dålig koll på hur det svenska elnätet är rustat jämfört med övriga nordiska länder. Det jag vet är att elnätsbolagens avgifter (både fasta avgifter och överföringsavgifter) redan ökat ganska ordentligt sedan de nya fjärravlästa mätarna togs i drift för ca 5 år sedan. Å andra sidan har elnätsbolagen i Sverige redan tagit tunga investeringar i helt nya fjärravlästa elmätare i hela landet medan övriga nordiska länder bara kommit halvvägs vilket skulle kunna innebära att även dom får öka avgifterna med tiden. Med andra ord kan jag inte fullt ut svara på din fråga men jag hoppas du fått lite mer förståelse för hur prissättningen på elmarknaden fungerar.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ