Jag skulle rekommendera att du går in och läser på Bengts Villablogg. Där hittar du svaret på de flesta frågor som rör produktion av solel i Sverige. Där finns en lista på köpare av överskottsel som uppdateras kontinuerligt.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ