Anledningen till att vi har låga elpriser i Sverige just nu är att vår energiförsörjning fungerar väl. Höga priser beror antingen på ökad efterfrågan eller minskat utbud. Ökad efterfrågan kan exempelvis uppstå vid köldknäppar eller när konjunkturen stärks och den energiintensiva produktionen i landet ökar. Minskat utbud av energi uppstår när kraftverken står stilla. I Sverige kommer vår energi huvudsakligen från vattenkraft och kärnkraft (tillsammans ca 80%). Kärnkraftverken är relativt känsliga och drabbas av både planerade och oplanerade driftsstopp. Som exempel på detta såg vi extrema pristoppar 2010 när vi hade perioder av väldigt kallt klimat i kombination med driftsstopp i kärnkraftverken. Detta är några av de faktorer man kan analysera för att förutse elpriserna. Men som sagt, just nu har vi en väl fungerande energiförsörjning och de flesta analytiker förutspår låga elpriser på den nordiska marknaden inom en överskådlig framtid.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ