Hej!

Hur stor möjlighet du har att själv bestämma vart dina pengar ska gå beror på vilken typ av privat pensionssparande det handlar om.

Har du en privat pensionsförsäkring kan du välja till ett återbetalningsskydd där en begränsad skara fysiska personer kan vara förmånstagare, nämligen nuvarande eller tidigare sambo/make/maka/registrerad partner, deras barn eller egna barn. En förening eller en annan juridisk person kan däremot aldrig vara förmånstagare. Har du inget återbetalningsskydd går ditt kapital till andra försäkringstagare, alltså inte till ditt dödsbo.

Har du ett individuellt pensionssparande i bank, en så kallad IPS , finns större möjligheter att bestämma vart pengarna ska gå. I en IPS kan du ange samma förmånstagare som ovan men om du inte anger förmånstagare går pengarna till ditt dödsbo och då kan du styra pengarna till ett djurhem eller en stiftelse i ett testamente.

Störst frihet har du om du sparar i en kapitalförsäkring eftersom vem som helst, både juridiska och fysiska personer, kan vara förmånstagare i en sådan.

Om du fortfarande sparar till din pension kan du låta kommande inbetalningar gå till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Och tänk på att du kan testamentera en del av ditt kapital (allt utom laglotten) till vem du vill även om du har bröstarvingar.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin, Familjeekonom Ikano Bank