Oljan är som bekant en ändlig resurs och om konsumtionen av olja fortsätter att öka kommer den förr eller senare ta slut. Frågan är flitigt debatterad men när oljan faktiskt tar slut är omöjligt att säga. Många forskare hävdar att oljeproduktionstoppen (”peak oil”) redan inträffat och att produktionen successivt kommer dala till dess att den tar slut. Samtidigt ser vi nu kraftigt sjunkande oljepriser som följd av minskad efterfrågan och nya oljefyndigheter i bl.a. USA i kombination med ökande oljereserver i mellanöstern. Oavsett när oljan tar slut är det en energikälla som har en mycket negativ inverkan på vår globala miljö. Vi måste alla dra vårt strå till stacken och göra allt vi kan för att försöka uppnå ett hållbart samhälle där vi är självförsörjande på miljövänlig energi.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ