Sverige är fortfarande väldigt beroende av kärnkraften och det finns inte någon quick-fix för hur man på ett miljömässigt hållbart sätt skall kunna ersätta kärnkraften. Samtidigt är flera av reaktorerna av åldersskäl på väg att avvecklas så det är bråttom att ta fram en konkret plan för energiförsörjningen.

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften. Miljöpartiet vill göra det så fort som möjligt medan socialdemokraterna har en lite mer blygsam inställning och pratar om en avveckling som tar hänsyn till sysselsättning och välfärd och där man ersätter kärnkraften genom en kombination av energieffektivisering och utbyggnad förnyelsebar energi. Det låter fantastisk men hur realistiskt är det?

Med rådande politiska läge kommer regeringen ha svårt att få till en konkret plan för avveckling. Men oavsett vem som regerar Sverige måste vi inom 10-20 år (helst inom 10 år!) helt kunna ersätta kärnkraften. Jag är helt övertygad om att vi klarar detta genom politiska incitament, ökad energieffektivisering och nya tekniska innovationer. Personligen är jag övertygad om att det mest effektiva politikerna kan göra är att höja skatterna på energi så det känns i plånboken att slösa med energi. Som exempel kostar det idag ungefär lika mycket att åka tåg mellan Stockholm och Göteborg som att köra bil. Så skall det inte vara!

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ