Om du har bundit dina räntor på längre bindningstider måste du betala en så kallad ränteskillnadsersättning om du avbryter lånet innan tiden gått ut. Hur stor den är beror på lånets storlek och bindningstiden. Du kan gå in och läsa mer om hur mycket det kan bli på konsumentverket.se. Du kan även kontakta din bank och få uppgift.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar