Energin från fossila bränslen utvinns genom förbränning. Exempel på det kan vara motorn i en bil eller ett kolkraftverk. Vid förbränningen bildas koldioxid som bidrar till en ökad växthuseffekt som späder på den globala uppvärmningen.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ