Det kan vara klokt eftersom du då senare istället får ett högre belopp varje månad från den allmänna pensionen. Det är bara du som kan avgöra om du klarar att vara utan det idag. Ett tips från mig är att sist börja ta av den pension som har bäst efterlevandeskydd, om det är möjligt och om du har efterlevande som skulle vara i behov av det.

Hälsningar

Katarina