Elnätsföretagen är reglerade och lyder under ellagen. Elnätsföretagets avgifter skall vara skäliga baserat på deras ”prestation” och prissättningen övervakas av Energimarknadsinspektionen. Elnätsföretaget står för all infrastruktur för att distribuera elen i ditt nätområde och rimligtvis så har de rörliga kostnader för att sköta driften. De skulle såklart kunna välja att bara ta ut en fast avgift men då hade den varit avsevärt högre. En tvådelad prissättning med en fast och en rörlig del tillämpas av samtliga elnätsföretag i Sverige.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ