Hej!

Insättningsgarantin gäller bara kontanta medel och upplupen ränta motsvarande 100 000 euro per person och institut.

Aktier, fonder och andra värdepapper ska, till skillnad från kontanta medel, vara åtskilda från värdepappersbolagets tillgångar och därför får du normalt ut dem vid en konkurs. Om det skulle vara så att det efter konkursen inte går att reda ut vad som tillhör dig respektive institutet, har du istället rätt till ersättning från investerarskyddet som ersätter förlorade tillgångar på upp till 250 000 kronor. Du kan läsa om detta på riksgalden.se.

Mvh
Maria