Solens strålar innehåller energi och det är tack vare den energin som vi kan leva på jorden. Solkraft (eller solenergi) går ut på att omvandla solens energi till användbar energi i form av elektricitet eller värme. Det vanligaste sättet att framställa elektricitet från solens energi är med solceller, vanligtvis sammansatta i solpaneler, som genererar elektricitet när de träffas av solens strålar. Att nyttja solens energi för uppvärmning kallas för solvärme. Man använder då en så kallad solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten eller vattenburna uppvärmningssystem.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ