Ett kärnkraftverk är en anläggning för framställning av elektricitet med hjälp av kärnkraft (även kallad atomkraft) som utvinns ur atomkärnor. Kärnkraftverk förbrukar kärnbränsle (vanligtvis uran) som är en ändlig resurs och kärnkraft räknas därför inte till förnybara energikällor. Men till skillnad från fossila energikällor som kol eller naturgas så producerar ett kärnkraftverk inga växthusgaser. Anledningen till varför många är emot kärnkraftverken är säkerhetsaspekten. Ett kärnkraftverk har en enorm mängd inneboende energi som vid en olycka kan ge förödande konsekvenser. I ett modernt kärnkraftverk finns en mängd säkerhetssystem som skall se till att omfattningen av en olycka minimeras men det finns fortfarande risk för spridning av giftigt radioaktivt material. Ett modernt kärnkraftverk skall i teorin inte kunna orsaka lika stor skada som vid exempelvis Tjernobyl-olyckan 1986. Riskerna med kärnkraft skall däremot inte underskattas. När man tittar på Fukushima-olyckan i Japan 2011 ser man att det var mycket svårt att förutse vad som i praktiken skulle hända och skadorna blev långt mycket mer omfattande än vad man kalkylerat som worst case scenario.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ