Jag tolkar det som att frågan gäller likheter och skillnader mellan fossila bränslen (bensin/diesel) och etanol som bränsle för bilar. Jag vill poängtera att det är en mycket komplex fråga som egentligen bör besvaras av någon som är mer sakkunnig men jag skall försöka ge ett enkelt och kortfattat svar.

De fossila bränslena har två huvudsakliga nackdelar. Dels är de just fossila (icke-förnybara) då de tillkommit genom en mycket långsam process under miljontals år. Dessutom bildar de vid förbränningen koldioxid som bidrar negativt till den globala uppvärmningen samt andra avgaser som är direkt skadliga för vår hälsa.

Etanolen framställs genom antingen grödor som vete och sockerrör eller annan biomassa som energiskog och betraktas därför som en förnybar energikälla. Förbränning av etanol bidrar till betydligt mindre utsläpp av växthusgaser och andra avgaser jämfört med bensin och diesel. Det råder däremot delade åsikter om hur långsiktigt hållbart det är att odla grödor för att använda det som fordonsbränsle.

Om du vill veta mer om hur du skall välja rätt bränsle för miljön kan jag rekommendera Gröna Bilister (http://www.gronabilister.se)

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ