Personligen tror jag att detta är början på slutet för kärnkraften. Med tanke på vad som hänt i omvärlden efter olyckan i Fukushima 2011 och Tysklands beslut att avveckla kärnkraften så tror jag att vi i Sverige kommer få svårt att besluta om byggnation av ny kärnkraft. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att vi får särkilt mycket högre priser. Utfasningen av kärnkraften kommer ske successivt och allt eftersom ersättas av förnyelsebara energikällor i kombination med en generell effektivisering och optimering av energianvändningen.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ