Förnybar el har hittills varit skattebefriad men nu föreslår Finansdepartementet att all el som produceras i större anläggningar ska betala energiskatt från och med den 1 juli 2016. I det nuvarande förslaget påverkas visserligen endast anläggningar på minst 144 kW i effekt (vilket för solceller motsvarar en yta om ca 1000 kvm eller mer) vilket gör att privatpersoner normalt inte påverkas av förslaget. Personligen tycker jag att det är en mycket dum idé att beskatta produktion av förnybar energi och ett stort steg i fel riktning. Det måste finnas bättre sätt att få in de ca 100 mkr årligen till staten som skatten beräknas inbringa?

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ