Ju längre du arbetar, desto större blir din pension. Den förväntade återstående livslängden från pensionstidpunkten blir också kortare. Därmed blir det så kallade "delningstalet" lägre och den årliga pensionen högre. Den sammanlagda effekten kan uppskattas till ungefär 7-8 procent mer i pension för varje år som du väljer att skjuta upp pensionsuttaget, enligt Pensionsmyndigheten.

Men det kan vara bra att känna till att du totalt sett inte kommer att få ut mer för att du väntar i två år. Det blir ett högre belopp varje år, men det är de två åren som "smetas ut", det vill säga du får ingen övrig kompensation för att du väntar.

Det är bra att planera sina pensionsuttag efter brytpunkterna för statlig inkomstskatt och värnskatt.


Hälsningar

Katarina Wiberg