Först och främst finns det såklart väldigt många fördelar med vattenkraft. Det är en förnyelsebar energikälla med en relativt hög förutsägbarhet. Det innebär att så länge som det finns vatten i vattenmagasinen kan man i hög grad styra vattenkraften baserat på efterfrågan på el. Nackdelarna med vattenkraft är att det påverkar djur och natur och kan rubba ekosystem som byggts upp under tusentals år. Ett exempel är laxarna som vandrar uppmed älvarna och fortplantar sig, något som tyvärr kan upphöra i vissa fall. Det finns däremot lösningar på de flesta problem och personligen tycker jag att vattenkraft är en ypperlig energikälla som det borde satsas mer på, både effektiviseringar och förbättringar av befintliga kraftverk men också nybyggnation.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ