Se över dina pensionsförsäkringar (många har betydligt fler än en). Din pensionsutbetalning blir lägre då du kanske behöver ta ut den under en längre tid. Om du fortsatt arbetar och tar ut lön samtidigt som du tar ut pension, får du en hög beskattning då allt beskattas som inkomst. Vissa tjänstepensioner kräver att du slutar arbeta för att ta ut dem.

Hälsningar

Katarina Wiberg