Hej! Det som främst bestämmer om det är lönsamt eller inte att ta uppskov beror på vilken ränta du betalar på bolånet. Räntekostnaden för uppskov ligger på 3,25 procent. Vill du placera pengarna måste du alltså få mer ränta än 3,25% för att det ska löna sig. Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt idag i stabila fonder. På sparkonton är det en garanterad förlustaffär. Däremot lönar det sig att belåna den nya bostaden mer. Har du lägre bolåneräntor än 3,25 % lönar det sig att betala reavinsten och belåna bostaden istället. Då får du en minskad kostnad på skillnaden mellan din bolåneränta och uppskovsräntan. Se det som en vinst så blir du inspirerad att göra förändringen direkt.