Staten kan låna pengar genom att erbjuda obligationer med olika löptider och det är Riksbanken som utfärdar statsobligationerna. I första hand är det företag och andra stater som köper statsobligationer, det kan ses som en riskfri placering som ger en viss ränta. Även privatpersoner kan köpa statsobligationer, men det är inte så vanligt eftersom minsta belopp är 1 miljon kronor.

Riksbanken kan också köpa statsobligationer. När de gör det blir det mer pengar på marknaden, vilket vanligtvis leder till att priset på pengar (räntan) sänks. Med mer och billigare pengar på marknaden hoppas Riksbanken att privatpersoner och företag i Sverige vill investera och konsumera mer så att tillväxten ökar och inflationen närmar sig 2 procent som är målet.

Räntebanan är Riksbankens prognos över reporäntans utveckling. Reporäntan är i sin tur den ränta som banker får betala när de lånar av Riksbanken på sju dagar. Att sänka reporäntan är ett annat sätt för Riksbanken att stimulera ekonomin, men det finns alltså ingen direkt koppling mellan köp av statsobligationer och räntebanan.

Däremot kan man säga att det finns en indirekt koppling på lite längre sikt. Om köpen av statsobligationer verkligen leder till att investeringar och konsumtion tar fart och att inflationen stiger kan Riksbanken i ett senare skede höja reporäntan och/eller räntebanan för att dämpa efterfrågan och inflationen. Men det dröjer nog ett tag innan vi är där.

Bästa hälsningar,
Bodil Hallin, familjeekonom Ikano Bank