I de flesta pensionsförsäkringar har du möjlighet att göra vissa ändringar vid pensioneringen. Viktigt att tänka på är att du måste göra dina val innan pensionen börjar betalas ut. När utbetalningen har påbörjats är ändringsmöjligheterna begränsade. Du kanske vill förlänga eller förkorta utbetalningstiden, ta bort eller lägga till återbetalningsskydd, skjuta upp det första uttaget för att öka pensionen något eller se över dina fondval om de inte anpassas automatsikt. Kontrollera också att pensionsbolaget har rätt kontouppgifter. Här kan du läsa mer om vad som kan vara bra att tänka på: Planera för din pension

Hälsningar

Katarina Wiberg