Bostads- respektive industrisektorn står faktiskt för ungefär lika stora delar av Sveriges totala energianvändning. Mer om detta kan du läsa i Energimyndighetens rapport ”Energiläget 2013”