Hej, vi ser inte att det finns någon risk för det eftersom Sverige bland annat har en betydligt lägre statsskuld och dessutom högre pensionsålder, så svaret skulle blir för hypotetisk.

Utlottningsprocenten på premieobligationerna bestäms av marknadsräntan. För frågor om premieobligationer kan du ringa Riksgälden på: 020 780 780.

Hälsningar

Katarina Wiberg