Hej Bert,

Visst lönar det sig! När du jobbar får du lön och dessutom fortsätter du att tjäna in pengar till din pension. Du kan räkna med att få 7-8 % mer i pension för varje år som du väljer att skjuta upp pensionsuttaget. Har du ett roligt stimulerande arbete lönar det sig ju också rent personligt.

Den nya löneskatten behöver du inte bekymra dig om så länge du är anställd. Löneskatten är nämligen en typ av arbetsgivaravgift som betalas av arbetsgivaren. Den är alltså inte en skatt som läggs ovanpå din kommunalskatt eller behöver betalas av dig. Arbetsgivaravgiften för personer över 65 år är nu kraftigt reducerad och ligger på 10,21 % jämfört med 31,42 % för personer under 65 år. Med den nya löneskatten landar arbetsgivaravgiften på 16,26 % vilket gör att det fortfarande blir förmånligt att anställa personer över 65 år.

Är du egen företagare påverkas du däremot av den nya löneskatten eftersom även egenavgifterna höjs från 10,21 % till 15,81 %. Det ska jämföras med de ordinarie egenavgifterna på 28,97%.

Förslaget har fått kritik eftersom det kan leda till att färre arbetsgivare vill anställa äldre, att seniorbolag får svårare att konkurrera eftersom de får höja priserna eller att det inte blir så intressant att driva seniorbolag eftersom lönsamheten minskar. Det återstår att se.

Men mitt tips till dig och alla andra är att jobba så länge du kan, orkar och trivs med det.

Bästa hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank