Oj, det var en svår fråga ;-) Jag har faktiskt svårt att hitta just den siffran men det jag hittar data på är hur många ton koldioxid som bildas som följd av förbränning av fossila bränslen. Enligt IEA (International Energy Agency) så resulterade världens totala förbränning av fossila bränslen år 2012 till ca 32 miljarder ton koldioxid. Per dag blir siffran ca 88 miljoner ton koldioxid.

Källa

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ