Hej, bra att du frågar för det kan vara en viktig parameter att ta hänsyn till. Om du har en inkomst på 36 942 kronor per månad år 2015, betalar du utöver inkomstskatten även statlig inkomstskatt på 20 % på allt utöver det. Om du har en inkomst över 52 433 kronor per månad måste du även en betala s.k. värnskatt på 5 % på allt utöver det.

Men om du fyllt 65 år och är pensionär går den första brytpunkten vid 39 133 kronor per månad och den andra vid 54 000 kronor per månad. Du kan anpassa dina pensionsuttag så att du hamnar under eller över dessa brytpunkter. Gå gärna in på minpension.se och gör en prognos, där tas hänsyn till brytpunkterna.

Här på Skatteverket kan du läsa mer om brytpunkterna:

Hälsningar

Katarina Wiberg