Bioenergi kommer från biomassa som ursprungligen produceras av växter och räknas till dom förnybara energislagen. Vid förbränning av biomassa/biobränslen genereras koldioxidutsläpp. Förespråkarna för bioenergi hävdar att det inte blir något nettoutsläpp av växthusgaser eftersom växterna tagit upp koldioxid under sin levnadstid, huruvida detta är sant finns det många åsikter. Därtill kommer att biobränslen ofta är skrymmande och behöver transporteras långa sträckor mellan produktionsanläggningen och slutdestinationen, ta som exempel pellets eller etanol.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ