Hej, ja det var en bra fråga. Självklart ska man inte spara bara för att spara, utan det är bra att sätta upp mål med vad man vill göra med sina sparpengar och dessutom kunna leva och unna sig här och nu. Du kan tänka i olika delposter, en post kan vara ett sparande som du lätt kommer åt för oförutsedda utgifter, mellan 1-2 månadslöner kan vara en tumregel beroende på vilket behov du har. Bufferten bör du spara på ett sparkonto som är lätt att komma åt och där du inte tar risk att värdet sjunker.

En annan delpost är ett kortsiktigt sparande till exempelvis semester och jul. Sedan är det bra att spara lite mer långsiktigt till renovering av bostaden, byte av bil eller annan större investering som ligger flera år framåt i tiden. Då är det mer lämpligt att spara på börsen i fonder eller andra värdepapper där du har större möjlighet till högre avkastning.

Därutöver behöver de allra flesta även spara långsiktigt till sin pension. En bra start är att titta på minpension.se som ger en helhetsbild över hur mycket som du kommer att få i pension och ju äldre du är desto närmare sanning visar siffrorna. Du kan utgå från dessa siffror och räkna på hur mycket som du behöver få i inkomst för att klara dina utgifter och hur mycket som då kan vara klokt att spara. Tänk på att avdragsrätten på pensionssparande försvinner och att det är viktigt att styra om sparandet till ISK eller kapitalförsäkring och öronmärka kapitalet till din pension.

Hur mycket som du totalt bör spara är naturligtvis upp till dig att bestämma men om du delar upp sparandet i delposter är det lättare att överblicka och räkna på hur mycket som är rimligt för dig.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar