Om 50 år kommer energisystemet vara radikalt annorlunda från idag. Ny teknik kommer möjliggöra en decentralisering av produktion och lagring av energi vilket kommer slå ut stora delar av elmarknaden som den ser ut idag. De initiativ kring egen el-produktion som vi ser idag kommer växa till en folkrörelse och förändra energisystemet i grunden. Det finns en enorm kraft i tanken att kapa kabeln till sitt elbolag och bli helt självförsörjande på energi. Idag krävs fortfarande stora investeringar för att kunna driva ett helt hus med sol-energi men utvecklingen på tekniksidan går i rasande takt med solceller, bränsleceller, energilagringslösningar och elfordon som exempel. Om 50 år kommer vi titta tillbaka på utvecklingen inom energimarknaden och häpna över den utveckling som skett.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ