Det sorgliga är att världens energiförsörjning domineras av fossila bränslen som står för drygt 80% av tillförseln. Störst är oljan med 33% följt av kol 27% och naturgas 21% så det är svårt att förneka att olja och kol fortfarande är våra viktigaste energikällor. Inför framtiden ser jag en mycket stor potential i solenergi där utvecklingen går snabbt framåt.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB