Hej Olle,

Pensionsåldersutredningens förslag till regeringen är att åldern för att kunna ta ut garantipensionen ska höjas från 65 år till 66 år från och med 2019. Utredningens olika förslag hanteras i det som kallas Pensionsgruppen, som består av de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Slutligen är det riksdagen som fattar beslut. På regeringens hemsida kan du läsa mer.

Hälsningar

Katarina Wiberg