Biobränslen framställs av levande organismer (biomassa) och kan exempelvis vara trä, torv eller annat biologiskt avfall. I ett land som Sverige har vi mycket skog och skogsindustri där det bildas restprodukter som används som biobränsle. Biodiesel framställs exempelvis från majs, soja, raps och palm medan bioetanol kommer från potatis, majs eller sockerrör. Med andra ord beror det till stor del på vilka typer av råvaror och industrier som finns i ett land. På frågan om just Saudiarabien är det gissningsvis både billigare och enklare för dem att pumpa upp olja.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB