Hej,

Det är två olika saker, men troligtvis har du båda två. Stratega70 är en av Nordeas fonder som har runt 70 procent av investeringarna på aktiemarknaden och resten på räntemarknaden. Ett investeringssparkonto, eller ISK som det förkortas, är som namnet antyder ett konto där du kan spara i både aktier och fonder. Själva investeringssparkontot är kostnadsfritt. I ett ISK betalar du heller ingen skatt vid försäljning av aktier eller fonder på kontot. Istället betalar du en schablonskatt som tas ut årsvis, den är baserad på en förväntad avkastning. Du kan själv avgöra om du vill spara via engångsinsättningar eller autogiro. Du kan när du vill välja att ta ut dina pengar. För fonden, Stratega70, däremot betalar du en fondavgift. Du kan om du vill spara i fler fonder för att sprida risken.

Hälsningar

Katarina Wiberg