Jag har personligen svårt att argumentera för de fossila bränslena men trots det har oljan onekligen varit ett dominerande energislag under de senaste århundradena. Ur ett samhälleligt perspektiv är oljan en stor anledning till att den industriella revolutionen gått så snabbt framåt och inte minst inom transportsektorn där personbilen fick sitt genombrott under 1900-talet. Oljan har ett högt energiinnehåll, är relativt enkelt att utvinna och har en väldigt väl utbyggd infrastruktur för distribution. Vare sig vi vill eller inte kommer oljan vara ett dominerande energislag under många år framöver.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB