I Sverige har oljepriset inte så stor inverkan på elmarknaden på kort sikt för vår elförsörjning baseras i huvudsak på vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Däremot kan man se att priserna på de längre elavtalen har sjunkit som en konsekvens av oroligheterna på världens börser samt de sjunkande priserna på olja och kol.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB