Hej Bengt, förutom försäkringar på din egendom som hemförsäkring och eventuell bilförsäkring, bör du och din partner ha varsin olycksfallsförsäkring. Det tycker jag är grundtryggheten. Det kan också vara bra att räkna på om ni behöver någon form av efterlevandeskydd om ni har slutat jobba och därmed inte har försäkringar via jobbet. Men behovet av skydd för efterlevande är oftast som störst när man har hemmavarande barn och också lite högre fasta kostnader som exempelvis bolån. Nu i er situation är behovet troligen inte lika stort. Om du är osäker på ditt försäkringsskydd kan du alltid kontakta ditt försäkringsbolag.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar