När arbetsgivaren betalar in tjänstepension får arbetsgivaren avdragsrätt i företagets deklaration för en insättning som motsvarar 35 % av utbetald lön. Troligtvis är det, det du menar. Om du har en tjänst men ingen tjänstepension, kan du få avdragsrätten själv om du sätter av motsvarande summa i ett privat pensionssparande. Det bästa är självklart om du kan prata med din arbetsgivare och få dem att teckna tjänstepension. Det är smartare för både dig och din arbetsgivare.

Hälsningar

Katarina Wiberg