Att rättvisa ska råda mellan barnen håller de flesta med om. När det kommer till sparpengarna kan det dock vara lättare sagt än gjort. Börsens svängningar gör att utfallet kan variera kraftigt beroende på när barnen föddes. För att få ett så rättvist utfall som möjligt finns det lite olika strategier.

Ett alternativ är att låta det bli vad det blir . Spara samma belopp i samma fonder, från barnets födelse och till 18 års-dagen. Här kommer utfallet bli olika, att födas ett visst år innebära tur eller otur. Orättvist ja kanske, men vissa tycker att det är en nyttig lektion för barnen. Livet är ju orättvist.

En annan metod är att jämna ut över tiden. Spara i olika potter till barnen, men skjut till pengar och jämna ut när ni märker att värdet på potterna varierar kraftigt. En idé är att fokusera på sparmålet snarare än summan pengar. Är målet en kontantinsats till första lägenheten? Ja då är det ju bostadens läge, yta, skick m.m. som är det viktiga, snarare än summan pengar. Låt barnen få procentuellt sätt lika stor hjälp med likvärdiga bostäder. Får äldsta dottern hjälp med kontantinsatsen till en 1:a i Hässelby, ska yngsta dottern få samma sak. Summan pengar är sannolikt inte densamma, bostadens pris kommer ju att variera beroende på när barnet flyttar, men värdet på gåvan blir likvärdig.

Tredje alternativet är att spara till barnen i en klump. Och sedan dela upp det i X antal lika stora delar ett visst datum. På detta sätt får barnen dela börsens upp- och nedgångar. Å andra sidan väcks frågan; när ska pengarna delas upp? Är det när det är dags för äldsta barnet att flytta hemifrån eller när det yngsta barnet är redo för samma resa?

Som ni ser finns det olika vägar att gå och inget enkelt svar. Själv tycker jag att alternativ 2 och 3 är bäst. Att lita på ödet och låta det bli vad det blir är väl hårt. Att jämna ut över tid kräver dock att man som förälder har medel nog att skjuta till. Ett sätt att lösa detta är att spara i en extra utjämningspott, d.v.s. om du har två barn, sparar du i tre olika potter. En till varje barn och en extra.

Till sist måste vi ändå acceptera, det finns ingen millimeter-rättvisa. Vi kan bara göra vårt bästa, sedan jämnar det förhoppningsvis ut sig över tiden. Någonting vi däremot kan göra är att ge barnens pengar den absolut bästa jordmånen att växa. Det gör vi genom att spara i breda och billiga fonder (max 0,4% i avgift) på ISK eller i en gratis kapitalförsäkring. Basvarianten kan vara hälften i en globalfond t.ex. Länsförsäkringar Global index och hälften i en billig Sverigefond t.ex. SPP Sverige.

Och: glöm inte bort att engagera ditt barn i pengarna. Diskutera, inspirera och lär ut. Då växer ansvaret hos de unga och de blir bättre rustade för den dag de själva ska ta hand om pengarna.

/Johanna Kull