I samband med en flytt kan du normalt säga upp ditt elavtal även om det är bindningstid kvar. Det finns dock ett fåtal elhandlare vars avtalsvillkor för bundna avtal medför att du vid en flytt måste "ta med" dig avtalet om det fortfarande finns en bindningstid kvar.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB