Jag har inte hört om några förändringar. /Claes Hemberg